Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.


Novosti


FASPER: rezultati ispita

01.07.2015.

Rezultati ispita održanog o1. 07. 2015: Rezultati ispita - 01 07 2015.pdf

Upis ocena: 02. 07. 2015. u 12 h, na Geografskom fakultetu, kabinet br. 6. Sa sobom poneti sa obe strane popunjenu prijavu ispita i indeks sa upisanim nazivom predmeta.

Akademsko pisanje: bodovi

03.06.2015.

U prilogu je dokument sa upisanim bodovima iz predispitnih obaveza, bez upisanih bodova za prikupljanje podataka (ankete): AP-2015 Bodovi i ocene.pdf

Studenti čiji je seminarski rad vrednovan sa manje od 40 bodova moraju greške ispraviti, rad ponovo odštampati i predati pre izlaska na ispit; 5. juna, u periodu 10-13 h (kabinet br. 6) predmetni nastavnik će svakom pojedinačno reći gde je grešio (šta treba ispraviti ili dopuniti).

FASPER: predispitne obaveze

24.05.2015.

U prilogu je tabela sa evidencijom o ispunjenju predispitnih obaveza u ovom semestru, sa  brojem bodova sa kojim svaki student izlazi na završni ispit:DN 2015-Bodovi.pdf

Za sve nejasnoće obratiti se demonstratoru na predmetu.


1 2 3 4 5